9/12-3

 

9/13-2.2.-

06.12.2007.

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Publisko izdevumu un revīzijas komisija lūdz iekļaut Saeimas šī gada 13. decembra sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu “Par Latvijas Republikas 2006. gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu.”

Pielikumā: Saeimas lēmuma projekts uz 1 lpp.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                    

  Andris Bērziņš

 


Projekts

 

 

 

 

SAEIMAS LĒMUMS

“Par Latvijas Republikas 2006. gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu”

 

LR Saeima nolemj:

Saskaņā ar LR Satversmes 66. pantu Saeima apstiprina MK iesniegto “Latvijas Republikas 2006. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”, Valsts kontroles ziņojumu “par Latvijas Republikas 2006. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” un Valsts kontroles atzinumu „Par 2006. gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli) sagatavošanas pareizību”.