2000

 

2007. gada 6. decembrī        Rīgā         Nr.9/11-2-i/60-(9/07)

 

Saeimas Prezidijam

 

           

            Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut šā gada 20.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektus:

1) “Par 9.Saeimas deputāta Jakova Plinera saukšanu pie administratīvās atbildības”,

2) “Par 9.Saeimas deputāta Dzintara Rasnača saukšanu pie administratīvās atbildības”,

3) “Par 9.Saeimas deputāta Vjačeslava Stepaņenko saukšanu pie administratīvās atbildības” (par likuma par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmās daļas pārkāpumu),

4) “Par 9.Saeimas deputāta Vjačeslava Stepaņenko saukšanu pie administratīvās atbildības” (par likuma par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta otrās daļas pārkāpumu).

           

Pielikumā :

1) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu J.Plinera saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas,

2) KNAB iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 9 lapām.

3) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu Dz.Rasnača saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas,

4) KNAB iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 9 lapām.

5) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu V.Stepaņenko saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas,

6) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu V.Stepaņenko saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas,

7) KNAB iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 11 lapām.

 

Ar cieņu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs                                                            S.Dolgopolovs

 

 


 

 

Projekts

 

SAEIMAS LĒMUMS

 

Par piekrišanu 9.Saeimas deputāta Jakova Plinera saukšanai

 pie administratīvās atbildības

 

 

Izskatījusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu

 

 

Latvijas Republikas Saeima n o l e m j :

 

 

Piekrist 9. Saeimas deputāta Jakova Plinera saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto pārkāpumu.

 

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētājs

 

Oriģinālais dokuments