Rīgā, 2007

Rīgā, 2007.gada 6.decembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par J.Neimaņa apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”;

“Par A.Poļakovas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”;

“Par A.Garā iecelšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Lešinskas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 

 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par A.Garā iecelšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Arvi Garo par Balvu rajona tiesas tiesnesi.