Rīgā, 2007

Rīgā, 2007.gada 6.decembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par J.Neimaņa apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”;

“Par A.Poļakovas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”;

“Par A.Garā iecelšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Lešinskas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par J.Neimaņa apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi

 

Apstiprināt Jāni Neimani par Augstākās tiesas tiesnesi.