2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007. gada 5. decembrī        Rīgā         Nr.9/11-2-i/59-(9/07)

 

Saeimas Prezidijam

 

           

            Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektus:

1) “Par 9.Saeimas deputāta Visvalža Lāča saukšanu pie administratīvās atbildības”,

2) “Par 9.Saeimas deputāta Imanta Kalniņa saukšanu pie administratīvās atbildības”,

3) “Par 9.Saeimas deputāta Staņislava Šķestera saukšanu pie administratīvās atbildības”,

4) “Par 9.Saeimas deputāta Anatolija Mackeviča saukšanu pie administratīvās atbildības”,

 

Pielikumā :

1) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu V.Lāča saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas,

2) KNAB iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 11 lapām.

3) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu I.Kalniņa saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas,

4) KNAB iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 10 lapām.

5) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu S.Šķestera saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas,

6) KNAB iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 11 lapām,

7) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu A.Mackeviča saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas,

8) KNAB iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 12 lapām.

 

 

 

Ar cieņu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs                                                      S.Dolgopolovs

 

 


 

 

 

Projekts

 

SAEIMAS LĒMUMS

 

Par piekrišanu 9.Saeimas deputāta Staņislava Šķestera saukšanai

 pie administratīvās atbildības

 

 

Izskatījusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu

 

 

Latvijas Republikas Saeima n o l e m j :

 

 

Piekrist 9. Saeimas deputāta Staņislava Šķestera saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto pārkāpumu.

 

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētājs

 

 

Oriģinālais dokuments