2007

2007. gada 4. decembrī        Rīgā     Nr.9/11-2-i/ 58 -(9/07)

 

Saeimas Prezidijam

 

           

            Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektus:

            1) “Par 9.Saeimas deputāta Augusta Brigmaņa saukšanu pie administratīvās atbildības” (par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmās daļas pārkāpumu),

            2) “Par 9.Saeimas deputāta Augusta Brigmaņa saukšanu pie administratīvās atbildības” (par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 9.panta pirmās daļas pārkāpumu).

 

 

Pielikumā :    

1) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu A.Brigmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas,

2) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu A.Brigmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas,

2) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 14 lapām.

 

 

 

Ar cieņu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs                                                      S.Dolgopolovs

 

 


 

 

Projekts

 

SAEIMAS LĒMUMS

 

Par piekrišanu 9.Saeimas deputāta Augusta Brigmaņa saukšanai

 pie administratīvās atbildības

 

 

Izskatījusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegumu un protokolu par administratīvajiem pārkāpumiem

 

 

Latvijas Republikas Saeima n o l e m j :

 

 

Piekrist 9. Saeimas deputāta Augusta Brigmaņa saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmās daļas pārkāpumu.

 

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētājs