Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2007. gada 28.novembrī

Nr._________________

 

 

 

Saeimas deputāti lūdz iekļaut 2007. gada 29.novembra Saeimas sēdes darba kārtībā, sadaļā Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmumprojektu „Par deputāta Vladimira Buzajeva atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas”.

 

Pielikumā: lēmuma projekts uz vienas lapas

 

 

Saeimas deputāti:

 

1.________________________           6. ________________________            

 

 

2. ________________________          7. ________________________

 

 

3. ________________________          8. ________________________

 

             

             4.________________________          9. ________________________

 

 

             5. ________________________         10.________________________

 

 

 

 

Projekts

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj:

 

 

atsaukt Saeimas deputātu Vladimiru Buzajevu no Nacionālās drošības komisijas.