Rīgā, 2007

Rīgā, 2007.gada 22.novembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par D.Jansones apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par S.Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”;

“Par G.Ungura apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par D.Jansones apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi

 

Apstiprināt Daci Jansoni par Rīgas rajona tiesas tiesnesi.