2007

2007. gada 20.novembrī       Rīgā     Nr.9/11-2-i/53-(9/07)

 

 

Saeimas Prezidijam

 

           

 

            Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu

             “Par 9. Saeimas deputāta Sergeja Mirska saukšanu pie administratīvās atbildības”.

 

 

 

Pielikumā :

1) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu S.Mirska saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1lapas,

2) Ādažu novada domes Administratīvās komisijas iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 5 lapām.

 

 

 

Ar cieņu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs                                                                 S.Dolgopolovs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

SAEIMAS LĒMUMS

 

 

Par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Sergeja Mirska saukšanai

 pie administratīvās atbildības

 

 

 

Izskatījusi Ādažu novada domes Administratīvās komisijas iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj :

 

 

Piekrist 9. Saeimas deputāta Sergeja Mirska saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu.

 

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētājs