Rīgā, 2007

Rīgā, 2007.gada 15.novembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par T.Bormanes iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi”;

“Par A.Mihailovas iecelšanu par Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par T.Bormanes iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Tatjanu Bormani par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi.