2004

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2007.

9/13-2-i/7  -(9/07)

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Valsts kontroles likuma 45. pantu LR Valsts kontrolē finanšu pārskata revīziju veic zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kuru konkursa kārtībā izraugās Saeima. Atbilstoši veiktajai konkursa procedūrai Publisko izdevumu un revīzijas komisija ierosina Latvijas Republikas Saeimai apstiprināt Valsts kontroles 2007. gada finanšu pārskata revīzijai SIA “PKF Latvia”.

Lūdzam Saeimas Kārtības ruļļa 51. panta kārtībā grozīt Saeimas 15. novembra sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumprojektu “Par Valsts kontroles 2007. gada finanšu pārskata revidentu”.

Pielikumā: Saeimas lēmuma projekts un uzziņu materiāls (atklāta konkursa protokols un zvērināta revidenta komercsabiedrības licence).

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs

                                                                      Andris Bērziņš


Projekts

 

 

 

 

SAEIMAS LĒMUMS

Par Valsts kontroles 2007. gada finanšu pārskata revidentu

 

 

 

 

 

 

 

Saeima nolemj:

 

Apstiprināt, ka zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA “PKF Latvia” veic 2007. gada finanšu pārskata revīziju Valsts kontrolē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētājs                                      Gundars Daudze

 

 

Rīgā 2007. gada ___________________________