PROJEKTS

Rīgā, 2007.gada 8.novembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par A.Feldmaņa iecelšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par I.Risbergas iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Risbergas iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi

 

Iecelt Ivetu Risbergu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi.