PROJEKTS

Rīgā 2007.gada 31.oktobrī  

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 117. un 176.pantu, Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas lēmuma projektu “Par uzdevumiem Ministru kabinetam saistībā ar Valsts kontroles konstatētajām nepilnībām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā”.

 

 

 

Pielikumā: Saeimas lēmuma projekts uz 1 lapas.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš 

 


 

projekts

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

Par uzdevumiem Ministru kabinetam saistībā ar Valsts kontroles konstatētajām nepilnībām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā

 

Saeima nolemj:

Uzdot Ministru kabinetam:

1. Līdz 2007.gada 20.novembrim izveidot komisiju papildu pārbaudes veikšanai nolūkā izvērtēt operatīvo līdzekļu izlietojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, šajā komisijā iekļaujot arī Ģenerālprokuratūras, Valsts kontroles, Drošības policijas un Satversmes aizsardzības biroja pārstāvjus.

2. Līdz 2007.gada 1.decembrim Ministru kabinetam noteikt kārtību, kas nosaka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5.panta septītajā daļā paredzētā komisijas izveidošanas kārtību, sastāvu un darbības principus.

3. Līdz 2008.gada 1.maijam izstrādāt normatīvos aktus, un nepieciešamības gadījumā izstrādāt likumprojektus, kas noteiktu atklātā un klasificētā budžeta pārskatu konsolidācijas nosacījumus, kā arī kārtību, kādā veicama operatīvajai darbībai izmantojamo materiālo vērtību realizācija un tās rezultātā iegūto naudas līdzekļu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē, lai vienlaicīgi nodrošinātu grāmatvedības prasībām atbilstošu pietiekami pārskatāmu uzskaiti un valsts noslēpuma objektu aizsardzību.