Rīgā, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2007.gada 30.oktobrī                                                  

nr.9/3-

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 1.novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmuma projektu Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā" (Nr.483/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2008.gada 1.februārim.

 

Pielikumā: lēmuma projekts uz 1 lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                                  M.Segliņš

 


 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

Saeimas lēmums

 

 

 

          Saeima nolemj:

 

Pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektam "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā" (Nr.483/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2008.gada 1.februārim.