Rīgā, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2007.gada 30.oktobrī                                                  

nr.9/3-

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz mainīt likumprojektam "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā" (Nr.483/Lp9) atbildīgo komisiju, nosakot, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija.

Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 1.novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmuma projektu.

 

Pielikumā: lēmuma projekts uz 1 lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                                  M.Segliņš

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

Saeimas lēmums

 

 

 

          Saeima nolemj:

 

Mainīt likumprojektam "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā" (Nr.483/Lp9) atbildīgo komisiju, nosakot, ka Juridiskā komisija ir atbildīgā komisija.