Rīgā, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2007.gada 30.oktobrī                                                  

nr.9/3-

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 1.novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmuma projektu Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (Nr.485/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2008.gada 1.februārim.

 

Pielikumā: lēmuma projekts uz 1 lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                                  M.Segliņš

 

 


 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

Saeimas lēmums

 

 

 

          Saeima nolemj:

 

Pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektam "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (Nr.485/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2008.gada 1.februārim.