Rīgā, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2007.gada 30.oktobrī                                                  

nr.9/3-

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (Nr.484/Lp9) ir pievienots 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketei, tomēr Juridiskā komisija uzskata, ka šis likumprojekts nav jāvirza kopā ar 2008.gada budžeta likumprojektu paketi. Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izslēgt no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes.

Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 1.novembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmuma projektu.

 

Pielikumā: lēmuma projekts uz 1 lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                                  M.Segliņš

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

Saeimas lēmums

 

 

 

          Saeima nolemj:

 

Izslēgt likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (Nr.484/Lp9) no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes.