Projekts

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811        tālr. 7087318         fax 7087317

 

2007.gada 30.oktobrī

 

Nr.9/2 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas 1.novembra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut lēmuma projektu „Par Ilmāra Rimšēviča ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu” sadaļā  „ II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana”.

Lēmuma projekts sagatavots saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 31.pantu, ievērojot likuma “Par Latvijas Banku” 22.pantā noteikto kārtību.

Augstākminētais lēmuma projekts tika izskatīts 30.oktobra komisijas sēdē. Apspriežot jautājumu, komisija nolēma atbalstīt Ilmāra Rimšēviča atkārtotu ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidentu.

 

 

Pielikumā:         Lēmuma projekts uz 1 lapas;

Saeimas Prezidija vēstules kopija uz 4 lapām.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

komisijas priekšsēdētājs                                                                        K.Leiškalns


 

Projekts

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

 

LĒMUMS

 

 

 

 

Par Ilmāra Rimšēviča ievēlēšanu par Latvijas Bankas

prezidentu

 

 

 

 

Ievēlēt Ilmāru Rimšēviču par Latvijas Bankas prezidentu.

 

 

 

 

Lēmums stājas spēkā 2007.gada 21.decembrī.