Projekts

 

 

 

 

2007.gada ___.oktobrī

Nr.__________________________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

            Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 117.panta pirmo daļu iesniedzam Saeimas lēmuma „Par uzdevumu Ministru kabinetam pārskatīt 2007.gada 16.oktbra lēmumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Alekseja Loskutova atbrīvošanu no amata” projektu.

            Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 117.panta ceturto daļu, lūdzam ziņot par šo patstāvīgo priekšlikumu 2007.gada 25.oktobra Saeimas sēdē.

 

Pielikumā:       Saeimas lēmuma „Par uzdevumu Ministru kabinetam pārskatīt 2007.gada 16.oktbra lēmumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Alekseja Loskutova atbrīvošanu no amata” projekts uz 1 lapas.

 

 

Saeimas deputāti:

 

  1. _________________________                      6. _________________________

 

  1. _________________________                      7. _________________________

 

  1. _________________________                      8. _________________________

 

  1. _________________________                      9. _________________________

 

  1. _________________________                      10. ________________________

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

Saeimas lēmums

 

            Ministru kabinets 2007.gada 16.oktobra sēdē  nolēma, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Aleksejs Loskutovs neatbilst ieņemamajam amatam un ieteica Saeimai atbrīvot A.Loskutovu no KNAB priekšnieka amata.

            Ģenerālprokurora Jāņa Maizīša vadītās komisijas ziņojumā norādīts, ka KNAB materiālās vērtības, kas iegādātas no operatīvajiem līdzekļiem un lietojamas ilgāk nekā gadu grāmatvedības uzskaitē, iekļauj nevis ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, bet kā pārskata perioda izdevumus. Šāda uzskaite nesniedz patiesu priekšstatu par iestādes finansiālo stāvokli bilances datumā, kā to nosaka likums par grāmatvedību.

Prokuratūras veiktajā pārbaudē netika konstatēts, ka KNAB operatīvās darbības finansēšanai piešķirtie finanšu līdzekļi, tanī skaitā ārvalstu organizāciju palīdzība, būtu izlietoti citiem mērķiem, nekā tas paredzēts. Prokuroru pārbaudēs secināts, ka, lai arī nav izpildīti visi grāmatvedības reglamentējošo normatīvo aktu noteikumi un Finanšu nodaļas uzskaitē nav pārskatāmi uzrādīti KNAB rīcībā esošie aktīvi, KNAB amatpersonas nav slēpušas vai viltojušas KNAB grāmatvedības dokumentus un gada pārskatus, bet, veicot dalītu grāmatvedības uzskaiti, rīkojušās nolūkā nodrošināt operatīvās darbības pasākumu nepārtrauktību un aizsargāt valsts noslēpumu objektus.

Komisija ir atzinusi, ka valstī būtu nepieciešams izstrādāt vienotu normatīvo regulējumu visiem operatīvās darbības subjektiem, kur ir divējāda, proti, gan atklātā grāmatvedības uzskaites sistēma, gan grāmatvedības uzskaites sistēma, kas tiek kārtota atbilstoši valsts noslēpuma aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī kārtību, kādā no atklātiem finanšu līdzekļiem iegādātās materiālās vērtības tiek nodotas klasificētajā grāmatvedības uzskaites sistēmā.

            Izvērtējot augstāk minēto,

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj:

 

Uzdot Ministru kabinetam :

1. Izskatīt atkārtoti 2007.gada 16.oktobra lēmumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Alekseja Loskutova atbilstību ieņemamajam amatam un lēmumu par ieteikumu Saeimai atbrīvot Alekseju Loskutovu no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata;

2. Līdz 2008.gada 1.jūlijam izstrādāt normatīvus aktus, kas noteiktu atklātā un klasificētā budžeta pārskatu konsolidācijas nosacījumus, kā arī kārtību, kādā veicama operatīvajai darbībai izmantojamo materiālo vērtību realizācija un tās rezultātā iegūto naudas līdzekļu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē, lai vienlaicīgi nodrošinātu grāmatvedības prasībām atbilstošu pietiekami pārskatāmu uzskaiti un valsts noslēpuma objektu aizsardzību;

3. Līdz 2008.gada 1.jūlijam izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5.panta septītajā daļā paredzētā komisijas izveidošanas kārtību, sastāvu un darbības principus.