2000

2007. gada 23. oktobrī        Rīgā              Nr.9/11-2-i/45-(9/07)

 

Saeimas Prezidijam

 

           

            Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu

             “Par 9.Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanu pie administratīvās atbildības”.

 

 

 

Pielikumā :

1) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu S.Fjodorova saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1lapas,

2) LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības pārvaldes iesnieguma un administratīvā protokola kopijas uz 3 lapām.

 

 

 

Ar cieņu

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs                                                                 S.Dolgopolovs

 

 


 

 

Projekts

 

SAEIMAS LĒMUMS

 

Par piekrišanu 9.Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanai

 pie administratīvās atbildības

 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības pārvaldes iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu

 

 

Latvijas Republikas Saeima n o l e m j :

 

 

Piekrist 9. Saeimas deputāta Sergeja Fjodorova saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu.

 

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētājs