LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2007. gada 22.oktobris

Nr.9/2

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas 24.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtībā pirms likumprojekta "Par valsts budžetu 2008.gadam" (Nr. 462/Lp9) un pavadošo likumprojektu izskatīšanas, lēmumprojektus “Par likumprojekta „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (Nr.441/Lp9) izslēgšanu no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes” un “Par likumprojekta „Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (Nr.440/Lp9) izslēgšanu no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes”.

         

Pielikumā: Lēmumprojekti uz 2 lpp.

         

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 


Projekts

 

 

Saeimas lēmums

 

Par likumprojekta „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”

(Nr.441 /Lp9) izslēgšanu no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes

 

 

 

Saeima nolemj:

Izslēgt no 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketes likumprojektu  „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (Nr.441 /Lp9).