PROJEKTS

Rīgā, 2007.gada 3.oktobrī

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 4.oktobra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projekta “Par I.Balcevičas atbrīvošanu no Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta Otrā sektora vadītājas amata” izskatīšanu darba kārtības II sadaļā pēc 7.darba kārtības jautājuma.

 

 Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Balcevičas atbrīvošanu no Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta Otrā sektora vadītājas amata

 

Ar šā gada 5.oktobri atbrīvot no Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta Otrā sektora vadītājas amata Inu Balceviču, kuru Saeima bija apstiprinājusi par Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas locekli.