Rīgā, 2007

Rīgā, 2007. gada ’’____’’ oktobrī

 

9/4 __________

                                               

 

                                                                                                Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 31.pantu un Radio un televīzijas likuma 42. un 43. pantu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja Saeimas frakciju iesniegumus un uzklausīja izvirzītos kandidātus Nacionālās Radio un televīzijas padomes locekļu amatam.

Uz sešām Nacionālās Radio un televīzijas padomes locekļu vietām tika izvirzīti astoņi kandidāti:

      Dzintra Geka

      Aivars Berķis

      Imants Skrastiņš

      Ābrams Kleckins

      Sergejs Kārītis

      Jānis Tomelis

      Ingrīda Brigita Stroda

      Dace Buceniece

 

Komisija lūdz izdarīt grozījumus š.g. 4.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut pēc darba kārtības 7. punkta Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sagatavoto Saeimas lēmuma projektu par Nacionālās Radio un televīzijas padomes locekļu ievēlēšanu.

 

Pielikumā: 1) Saeimas lēmuma projekts par Nacionālās Radio un televīzijas padomes locekļu

                        ievēlēšanu uz 1 lapas;     

      2) Iesniegumi par izvirzītajiem kandidātiem uz 7 lapām.

Ar cieņu

 

 komisijas priekšsēdētājs

 

                                                             Jānis Šmits


Projekts

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

SAEIMAS LĒMUMS

 

par Nacionālās Radio un televīzijas padomes locekļu ievēlēšanu

 

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj:

 

 

            ievēlēt par Nacionālās Radio un televīzijas padomes locekli

 

                        1  _____________________

                        2  _____________________

                        3  _____________________

                        4  _____________________

                        5  _____________________ 

                        6  _____________________