PROJEKTS

Rīgā, 2007.gada 6.septembrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par L.Ramiņas apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par M.Bites iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par J.Uminskas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par R.Beitiņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                                M.Segliņš 

 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

 lēmums

 

 

 

Par R.Beitiņa atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata

 

 

Atbrīvot Ralfu Beitiņu no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.