Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 7.decembrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par L.Birkhānes iecelšanu par Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par A.Grāves iecelšanu par Valkas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

 “Par O.Lazdiņas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par A.Grāves iecelšanu par Valkas

zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

 Iecelt Aiju Grāvi par Valkas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.