Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 7.decembrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par U.Ķiņa apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi”;

“Par K.Baloža apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi”;

 “Par V.Skudras apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas

saeimas lēmums

 

 

 

Par K.Baloža apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi

 

 

Saeima nolemj:

Apstiprināt Kasparu Balodi par Satversmes tiesas tiesnesi.

Tiesnesis Kaspars Balodis stājas amatā Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā.