Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2009.gada 28.maija
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā". (Nr.1215/LP9)

(Dok. Nr.4214, 4214A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā". (Nr.1216/LP9)

(Dok. Nr.4215, 4215A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Nr.1217/LP9)

(Dok. Nr.4216, 4216A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses". (Nr.1220/LP9)

(Dok. Nr.4225, 4225A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai


5.         5. Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem". (Nr.1221/LP9)

(Dok. Nr.4226, 4226A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm"". (Nr.1224/LP9)

(Dok. Nr.4238, 4238A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā". (Nr.1225/LP9)

(Dok. Nr.4249, 4249A)        (Balsojums: par-65, pret-1, atturas-0)
Deputāti Dzintars Rasnačs, Māris Grīnblats, Imants Kalniņš, Pēteris Tabūns, Juris Dobelis
Nodots komisijai :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)


2. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu


8.         1. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Baibai Rivžai šā gada 21.maijā.

(Dok. Nr.4244)   Pieņemts   


9.         2. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Ainaram Baštikam šā gada 21.maijā.

(Dok. Nr.4245)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


11.         1. Lēmuma projekts "Par Valijas Grebežnieces apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi". (Nr.696/LM9)

(Dok. Nr.4227)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


12.         2. Lēmuma projekts "Par Ivara Ķiploka apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi". (Nr.697/LM9)

(Dok. Nr.4228)        (Balsojums: par-76, pret-3, atturas-4)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


13.         3. Lēmuma projekts "Par Evikas Klēpes apstiprināšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Nr.698/LM9)

(Dok. Nr.4229)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


14.         4. Lēmuma projekts "Par Dinas Rīnas apstiprināšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Nr.699/LM9)

(Dok. Nr.4230)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


15.         5. Lēmuma projekts "Par Vitas Vjateres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Nr.700/LM9)

(Dok. Nr.4231)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


16.         6. Lēmuma projekts "Par Valdas Eilandes atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata". (Nr.701/LM9)

(Dok. Nr.4261)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


17.         7. Lēmuma projekts "Par Rutas Zaķes atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata". (Nr.702/LM9)

(Dok. Nr.4262)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


18.         8. Lēmuma projekts "Par Harija Raščevska atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata". (Nr.703/LM9)

(Dok. Nr.4263)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Deputātu pieprasījums


19.         Pieprasījums Deputātu Andra Bērziņa, Jāņa Dukšinska, Anatolija Mackeviča, Vitālija Aizbalta, Ivara Godmaņa, Sergeja Mirska, Jāņa Tutina, Ainara Baštika, Aināra Šlesera un Ineses Šleseres pieprasījums Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim "Par tiesiskās paļāvības principa ievērošanu Ministru kabineta darbībā". (Nr.23/P9)   (Pieprasījumu komisijas atzinums)

(Dok. Nr.4171, 4171A)        (Balsojums: par-35, pret-47, atturas-5)   Noraidīts   
Pieprasījumu komisija


IV. Likumprojektu izskatīšana


20.         1. Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā". (Nr.1222/LP9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.4232A)        (Balsojums: par-70, pret-10, atturas-1)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


21.         2. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Nr.1223/LP9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (11 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4233A)        (Balsojums: par-63, pret-20, atturas-1)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


22.         3. Likumprojekts "Par Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma grozījumiem Starptautiskā Valūtas fonda dalībvalstu balsstiesību un līdzdalības palielināšanai un Starptautiskā Valūtas fonda investīciju mandāta paplašināšanai". (Nr.1117/LP9)

(2. lasījums)       (Nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.4251)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-12)   Likums   
Ārlietu komisija


23.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Nr.1126/LP9)

(3. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4224)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


24.         5. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Nr.1140/LP9)

(3. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4243)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


25.         6. Likumprojekts "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā". (Nr.1137/LP9)

(3. lasījums)       (Nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.4250)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


26.         7. Likumprojekts "Grozījums Sodu reģistra likumā". (Nr.1134/LP9)

(3. lasījums)       (Nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.4255)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


27.         8. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.930/LP9)

(3. lasījums)       (21 priekšlikums)
(Dok. Nr.4260)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


28.         9. Likumprojekts "Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums". (Nr.931/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3118)        (Balsojums: par-6, pret-66, atturas-8)   Noraidīts   
Ministru kabinets


              10. Alternatīvais likumprojekts "Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums". (Nr.1219/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4223)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


29.         11. Likumprojekts "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā". (Nr.1193/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4148, 4236)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


30.         12. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Nr.1182/LP9)

(2. lasījums)       (Nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.4239)        (Balsojums: par-65, pret-13, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


31.         13. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Nr.1172/LP9)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4240)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


32.         14. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā". (Nr.1173/LP9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.4241)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


33.         15. Likumprojekts "Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā". (Nr.1174/LP9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.4242)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


34.         16. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi". (Nr.1178/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4078, 4252)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


35.         17. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Nr.1207/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4182, 4253)        (Balsojums: par-56, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


36.         18. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā". (Nr.1185/LP9)

(2. lasījums)       (Nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.4254)        (Balsojums: par-56, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


37.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Nr.1130/LP9)

(2. lasījums)       (19 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4256)        (Balsojums: par-53, pret-16, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


38.         20. Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā". (Nr.1115/LP9)

(2. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4257)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


39.         21. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Nr.1184/LP9)

(2. lasījums)       (Nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.4258)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


40.         22. Likumprojekts "Grozījumi CiviLProcesa likumā". (Nr.1218/LP9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.4218, 4259)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


41.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Nr.1166/LP9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4264)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


42.         24. Likumprojekts "Publiskās un privātās partnerības likums". (Nr.1125/LP9)

(2. lasījums)       (40 priekšlikumi)
(Dok. Nr.4265)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


43.         Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā". (Nr.774/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4273)        (Balsojums: par-2, pret-74, atturas-1)   Noraidīts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


44.         Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā". (Nr.787/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4273)        (Balsojums: par-5, pret-72, atturas-2)   Noraidīts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


45.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"". (Nr.952/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4274)        (Balsojums: par-2, pret-76, atturas-4)   Noraidīts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


46.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"". (Nr.953/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4274)        (Balsojums: par-6, pret-71, atturas-0)   Noraidīts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


47.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām"". (Nr.1201/LP9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.4275)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-2)   Pieņemts   
Juridiskā komisija
Sēde beigusies 12:23