Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Rīgā, 2009. gada _____ jūlijā

Nr. 9/4_____________________

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut 2009.gada 16.jūlija Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” (reģ.nr. 1382/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

Pielikumā: priekšlikumu apkopojums uz ____lpp.

Ar cieņu

 

priekšsēdētāja                                                                            Ingrīda Circene

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                                                                                                         Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam  “

Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

(reģ.nr.1382/Lp9)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Priekšlikumi

(1)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Likums “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

 

 

 

Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7., 12.nr.; 2002, 9.nr., 2007, 13.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7., 12.nr.; 2002, 9.nr., 2007, 13.nr.) šādu grozījumu:

2. Noteikt par atceres un atzīmējamām dienām:

 

20.janvāri - 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu;

 

26.janvāri   -  Latvijas  Republikas  starptautiskās  (de jure) atzīšanas dienu;

 

8.martu - Starptautisko sieviešu dienu;

 

25.martu     -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

 

8.maiju      -  nacisma  sagrāves  dienu un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;

 

9.maiju      -  Eiropas dienu;

 

15.maiju - Starptautisko ģimenes dienu;

 

1.jūniju - Starptautisko bērnu aizsardzības dienu;

 

14.jūniju    -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

 

17.jūniju     -   Latvijas Republikas okupācijas dienu;

 

22.jūniju    -  Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kaujas atceres dienu);

 

4.jūliju     -  ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu;

 

jūlija otro sestdienu - Jūras svētku dienu;

 

11.augustu   -  Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu;

 

21.augustu - Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienu

 

1.septembri - Zinību dienu

 

22.septembri -  Baltu vienības dienu;

 

oktobra pirmo svētdienu - Skolotāju dienu;

 

11. novembri -  Lāčplēša dienu;

 

decembra pirmo svētdienu  -  pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt 2.pantu pēc skaitļa un vārdiem “21.augustu –  Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienu” ar skaitli un vārdiem “23.augustu – staļinisma un nacisma upuru atceres dienu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts Nikolajs Kabanovs

Papildināt likuma 2.pantu, pievienojot 17.rindkopu sekojošā redakcijā:

„23.augustu – Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu, un Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma neslavas dienu;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt 2.pantu pēc skaitļa un vārdiem “21.augustu –  Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienu” ar skaitli un vārdiem “23.augustu – staļinisma un nacisma upuru atceres dienu”.