2009

 

2009. gada ­­­­____ jūlijā        nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

 

          Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas ārkārtas sesijas 2009. gada 16. jūnija sēdē likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (Nr.1381/Lp9) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

          Juridiskā komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.

         

 

          Pielikumā: anotācija uz 1 lapas.

         

         

 

 

         

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                  V.Muižniece


Likumprojekta

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

ANOTĀCIJA

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

          Grozījumi Saeimas kārtības rullī ir nepieciešami, lai nodrošinātu likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” minēto kopējās atlīdzības samazinājumu, kā arī, lai vienādotu Saeimas darbinieku un valsts un pašvaldību institūciju darbinieku sociālās garantijas.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Nav būtiskas ietekmes.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Tiek samazināti valsts budžeta izdevumi.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.