2001

 

2009. gada ____. jūnijā      nr. 9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

          Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 51. pantu, Juridiskā komisija lūdz grozīt š.g. 11. jūnija Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut II. sadaļā – Likumprojektu izskatīšana – kā pirmo darba kārtības punktu  likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” (reģ.nr.1335) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

                Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

          Pielikumā: anotācija uz 1 lapas.

 

         

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētāja                                                            V. Muižniece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

                Grozījumi Saeimas kārtības rullī paredz trīs disciplīnas:

            1) disciplīnas nodrošināšana Saeimas sēdē;

            2) Saeimas frakciju disciplīna;

            3) finanšu disciplīna.

Ar šiem grozījumiem tiek paredzēti ietaupījumi, kas attiecas uz vienreizējo pabalstu, kas paredzēts Saeimas kārtības ruļļa 13.panta trešajā daļā, kas tiek samazināts no trim uz viena mēneša algu, kā arī uz kompensācijām, kas tiek noteiktas atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 14.panta noteikumiem un tās tiek samazinātas par 20 procentiem.

Lai izslēgtu situāciju, ka viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti pēc ievēlēšanas veido vairākas frakcijas Saeimā, projektā ir iekļauta norma, ka viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti var izveidot tikai vienu frakciju. Šī norma stāsies spēkā ar 10.Saeimas sanākšanu.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Nav būtiskas ietekmes.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Tiek samazināti valsts budžeta izdevumi.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.