Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.gada 3. jūnijā

Nr.9/6 -

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 3. jūnija sēdē apsprieda likumprojektu “Grozījumi Civilās aizsardzības likumā” (nr.1195/Lp9) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz iepriekšminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz ___lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs                                                     Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                        

                                                                                                              Likumprojekts 2. lasījumam

Grozījumi Civilās aizsardzības likumā

(Nr.1195/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

 

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 22.nr.; 2008, 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 35.nr.) šādus grozījumus:

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 22.nr.; 2008, 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 35.nr.) šādus grozījumus:

 

9.pants. Pašvaldību uzdevumi un tiesības

(3) Pašvaldību tiesības civilajā aizsardzībā ir šādas:

2) ņemot vērā teritoriālās attīstības plānus un apzinātos apdraudējumus, izstrādāt civilās aizsardzības papilduzdevumus (tai skaitā par civilās aizsardzības aizsargbūvēm) attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajiem komersantiem.

 

 

1. Izslēgt 9.panta trešās daļas 2.punktā vārdus "(tai skaitā par civilās aizsardzības aizsargbūvēm)".

 

 

 

 

1. Izslēgt 9.panta trešās daļas 2.punktā vārdus "(tai skaitā par civilās aizsardzības aizsargbūvēm)".

 

10.pants. Komersantu uzdevumi un tiesības

(2) Komersantiem, kuru objekti atbilstoši šā likuma 17.pantam uzskatāmi par paaugstinātas bīstamības objektiem, papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam ir šādi uzdevumi:

1) organizēt un veikt preventīvos, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus komersanta objekta teritorijā, kā arī uzturēt gatavībā resursus (tai skaitā civilās aizsardzības aizsargbūves un individuālos aizsardzības līdzekļus), kurus atkarībā no apdraudējuma veida var izmantot katastrofu pārvaldīšanā;

 

2. Izslēgt 10.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "civilās aizsardzības aizsargbūves un".

 

 

 

 

2. Izslēgt 10.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "civilās aizsardzības aizsargbūves un".

 

13.pants. Civilās aizsardzības plānošana

(3) Juridiskās un fiziskās personas bez maksas sniedz informāciju civilās aizsardzības jomā, lai nodrošinātu civilās aizsardzības plānošanu darbībai katastrofu gadījumos (riska avoti objektā, ārējie apdraudējumi, bīstamo vielu daudzums objektā, bīstamo vielu raksturojums, bīstamo vielu noplūdes apjomi avārijas gadījumā, kaitīgās iedarbības izplatības parametri, objekta apziņošanas un trauksmes sistēma, civilās aizsardzības aizsargbūves, objekta rīcībā esošie resursi, kurus atkarībā no apdraudējuma veida var izmantot katastrofu pārvaldīšanā, plānotie un veiktie preventīvie un gatavības pasākumi, plānotie reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi, darbinieku apmācība civilās aizsardzības jautājumos, notikušās mācības, civilās aizsardzības vienības, dati par objektā notikušajām avārijām).

 

3. Izslēgt 13.panta trešajā daļā vārdus "civilās aizsardzības aizsargbūves".

 

 

 

 

3. Izslēgt 13.panta trešajā daļā vārdus "civilās aizsardzības aizsargbūves".

 

14.pants. Civilās aizsardzības aizsargbūves

(1) Iedzīvotāju aizsardzībai no katastrofas postošajiem faktoriem, kā arī tajos gadījumos, kad noticis militārs iebrukums vai sācies karš, izmanto civilās aizsardzības aizsargbūves vai citas attiecīgajam katastrofas veidam pielāgotas būves.

(2) Civilās aizsardzības aizsargbūvju izveidošanas, izmantošanas, uzturēšanas, finansēšanas, uzskaites un klasifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

4. Izslēgt 14.pantu.

 

 

 

 

4. Izslēgt 14.pantu.