Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.gada 3. jūnijā

Nr.9/6 -

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 3. jūnija sēdē apsprieda likumprojektu “Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” (nr.1157/Lp9) trešajam lasījumam.

Komisija lūdz iepriekšminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz ___lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs                                                     Juris Dalbiņš

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                        

                                                                                                              Likumprojekts 3. lasījumam

 

Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

 (Nr. 1157/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

2. lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 3. lasījumam

 

 

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.; 2003, 6., 8., 14.nr.; 2005, 2., 5., 14.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.; 2003, 6., 8., 14.nr.; 2005, 2., 5., 14.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

III nodaļa
Biroja kompetence

7.pants. Biroja funkcijas korupcijas novēršanā

8.pants. Biroja funkcijas korupcijas apkarošanā

9.pants. Biroja funkcijas politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē

10.pants. Biroja amatpersonu tiesības

10.1 pants. Biroja administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

11.pants. Biroja amatpersonu un darbinieku pienākums

 

Papildināt likumu ar 9.pantu šādā redakcijā:

“9.1 pants. Biroja funkcijas priekšvēlēšanu aģitācijas kontrolē

Birojs pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām, kontrolējot priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu izpildi, veic šādas funkcijas:

1) atbilstoši likumos par priekšvēlēšanu aģitāciju noteiktajai kompetencei kontrolē priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu ievērošanu;

2) sastāda protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, ko izdarījušas ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītas personas;

3) atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus;

4) apkopo un analizē informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem;

5) informē sabiedrību par priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumiem, kas jāievēro ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītām personām;

6) informē sabiedrību par atklātajiem priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem to novēršanai.”

 

 

 

 

Papildināt likumu ar 9.pantu šādā redakcijā:

“9.1 pants. Biroja funkcijas priekšvēlēšanu aģitācijas kontrolē

Birojs pirms Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanām, kontrolējot priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu izpildi, veic šādas funkcijas:

1) atbilstoši likumos par priekšvēlēšanu aģitāciju noteiktajai kompetencei kontrolē priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu ievērošanu;

2) sastāda protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, ko izdarījušas ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītas personas;

3) atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus;

4) apkopo un analizē informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem;

5) informē sabiedrību par priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumiem, kas jāievēro ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītām personām;

6) informē sabiedrību par atklātajiem priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumu pārkāpumiem, kā arī par veiktajiem pasākumiem to novēršanai.”