Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

4.06.09.                  9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 3.lasījumā likumprojektu „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” (nr.1143/Lp9).

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs                                                  Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (reģ.nr.1143/Lp9)

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija (dok.nr.4124)

Nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam (4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.; 2003, 9.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 20.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.; 2003, 9.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 20.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

14.1 pants. Izdevumi par dzīvesvietas reģistrēšanu

Ar dzīvesvietas reģistrēšanu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta. Ikgadējo izdevumu apjomu pašvaldībai nosaka saskaņā ar pašvaldības iepriekšējā gadā izlietotā apjoma prognozi dzīvesvietas reģistrēšanai. Ikgadējo izdevumu apjomu Iekšlietu ministrijai nosaka saskaņā ar Pārvaldes iepriekšējā gadā izlietotā apjoma prognozi dzīvesvietas reģistrēšanai.

 

1.Izslēgt 14.1 pantu.

 

 

 

1.

 

Deputāts S.Dolgopolovs

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

 

Neatbalstīts

 

1.Izslēgt 14.1 pantu.

 

 

2. Papildināt likumu ar 14.pantu šādā redakcijā:

"14.2 pants. Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, kā arī valsts nodevas atvieglojumus un atbrīvojumus nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Deputāts S.Dolgopolovs

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektā piedāvāto likuma 14.2 panta pirmo teikumu ar vārdiem „kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā piedāvāto likuma 14.2 panta otro teikumu.

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. Papildināt likumu ar 14.pantu šādā redakcijā:

"14.2 pants. Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets”.

 

 

Pārejas noteikumi

1. ... 10. ...

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ar dzīvesvietas reģistrēšanu saistītos izdevumus par 2006. (no 2006.gada 27.aprīļa), 2007., 2008. un 2009.gadu (līdz 2009.gada 1.jūlijam) pašvaldībām sedz no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem izdevumiem 2010.gadā viena lata apmērā par katru dzīvesvietas reģistrācijas gadījumu saskaņā ar attiecīgās pašvaldības pieprasījumu."

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ar dzīvesvietas reģistrēšanu saistītos izdevumus par periodu no 2006.gada 27.aprīļa līdz 2009.gada 30.jūnijam pašvaldībām sedz no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem izdevumiem 2010.gadā viena lata apmērā par katru dzīvesvietas reģistrācijas gadījumu saskaņā ar attiecīgās pašvaldības pieprasījumu."

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.