Rīgā,

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

2009. gada 4. jūnijā

Nr.9/1- 2- 26 - (9/09)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījuma likumprojektu „Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi”          ( Nr. 587/Lp9)  (Dok. Nr. 1860).

Komisija minēto likumprojektu apsprieda un otrajam lasījumam atbalstīja savā 2009. gada 3. jūnija sēdē. Priekšlikumi likumprojekta otrajam lasījumam netika saņemti.

 

 

Pielikumā: Likumprojekts uz 1.lp.

 

 

Cieņā,

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                         Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi

 

1.pants. 1972.gada 19.aprīļa Konvencija par Eiropas Universitātes institūta izveidi (turpmāk – Konvencija) un 1992.gada 17.jūnija Konvencija, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi (turpmāk – Grozījumu konvencija), ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Izglītības un zinātnes ministrija koordinē Konvencijā un Grozījumu konvencijā paredzēto saistību izpildi.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 32.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Grozījumu konvencija stājas spēkā tās 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Grozījumu konvencija angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2009. gada __________________.