Rīgā, 2009

 

 

 

 

 

Rīgā, 2009.gada 16. jūlijā

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas ārkārtas sesijas 2009.gada 16. jūlija sēdes darba kārtībā šādus lēmumu projektus:

‘’Par Andra Pešudova atbrīvošanu no Rīgas rajona tiesas tiesneša amata’’;

‘’Par Gundegas Lapiņas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi’’;

‘’Par Ingas Putras iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi’’;

‘’Par Ineses Strodes iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi’’;

‘’Par Agneses Veitas iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi’’;

‘’Par Intas Zaļās apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi’’.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                         V.Muižniece


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Intas Zaļās apstiprināšanu par

Rīgas apgabaltiesas tiesnesi

 

Apstiprināt Intu Zaļo par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.