Rīgā, 2009

Rīgā, 2009.gada       jūnijā

Nr. 9/3 –

 

 

 

                                                                                      Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Juridiskā komisija, izskatot Ministru kabineta iesniegto likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” ( Nr. 580/Lp9) un Ministru kabineta sagatavoto atzinumu par minētā likumprojekta atsaukšanu, nolēma piekrist likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr. 580/Lp9) atsaukšanai.

          Juridiskā komisija lūdz iekļaut š. g. 11.jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai lēmumprojektu par likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr. 580/Lp9) atsaukšanu.

 

Pielikumā: lēmumprojekts uz 1.lpp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece

 

 


 

 

Projekts

 

 

Saeimas lēmums

 

 

          Saeima nolemj:

 

                   piekrist Ministru kabineta iesniegtā likumprojekta „Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr. 580/Lp9) atsaukšanai.