Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 25. augusta
ārkārtas sēdes darba kārtība (10:00)

         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2005.gadam"". (Reģ. nr.1316)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.4516, 4516A, 4516B, 4522)        (Balsojums: par-76, pret-12, atturas-6)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sēde beigusies 14:00!!!