Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 20. decembra
ārkārtas sēdes darba kārtība (18:00)I. Likumprojekta izskatīšana
1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Reģ. nr.911)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3469)        (Balsojums: par-70, pret-15, atturas-1)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Sēde beigusies 18:43!!!