Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2004. gada 09. septembra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Valsts apmaksātas juridiskās palīdzības likums". (Reģ. nr.919)
                        (Dok. nr.2951, 2951A)        (Balsojums: par-50, pret-25, atturas-16)
                         Deputāti Ainars Latkovskis, Silva Bendrāte, Inguna Rībena, Viesturs Šiliņš, Ingrīda Circene, Ausma Ziedone-Kantāne, Ināra Ostrovska, Artis Kampars, Paulis Kļaviņš, Kārlis Strēlis
2.         2. Likumprojekts "Heraldisko simbolu likums". (Reģ. nr.920)
                        (Dok. nr.2952, 2952A)        (Balsojums: par-68, pret-9, atturas-0)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā". (Reģ. nr.921)
                        (Dok. nr.2953, 2953A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.922)
                        (Dok. nr.2954, 2954A, 2954B)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-6)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Par pārstrādāto Eiropas sociālo hartu un paskaidrojošo pielikumu". (Reģ. nr.923)
                        (Dok. nr.2955, 2955A)        (Balsojums: par-22, pret-63, atturas-6)
                         Deputāti Aleksandrs Golubovs, Sergejs Fjodorovs, Martijans Bekasovs, Oļegs Deņisovs, Igors Solovjovs
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.924)
                        (Dok. nr.2957, 2957A)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-8)
                         Ministru kabinets


II. Likumprojektu izskatīšana
7.         1. Likumprojekts "Invalīdu biedrību uzņēmumi, kuriem nepiemēro likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" noteiktās iepirkuma procedūras". (Reģ. nr.883)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.2885, 2885B)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
8.         2. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā". ( Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.303) (Reģ. nr.773)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2516, 2963)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
9.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.656)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2950)        (Balsojums: par-94, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
10.         4. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.671)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.2961)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-10)
                         Juridiskā komisija
11.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"". (Reģ. nr.881)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2883, 2945, 2945B)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
12.         6. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.860)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2838, 2946)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         7. Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā". (Reģ. nr.878)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2877, 2947)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
14.         8. Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā". (Reģ. nr.871)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2853, 2948)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
15.         9. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.842)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2731, 2810)        (Balsojums: par-80, pret-8, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
16.         10. Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā". (Reģ. nr.844)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2733, 2810)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
17.         11. Likumprojekts "Personu speciālās aizsardzības likums". (Reģ. nr.843)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2732, 2949)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
18.         12. Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā". (Reģ. nr.885)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2887, 2956)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
19.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"". (Reģ. nr.857)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2824, 2958)        (Balsojums: par-72, pret-20, atturas-1)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
20.         14. Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvā dienesta likumā". (Reģ. nr.877)
                         (1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2876, 2959)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
21.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.854)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2784, 2960)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-7)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
22.         16. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.888)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2891, 2964)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
23.         17. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā". (Reģ. nr.853)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2783, 2965)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
24.         18. Likumprojekts "Par Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem". (Reģ. nr.872)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2854, 2967)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
30.         18. Likumprojekts "Par Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem". (Reģ. nr.872)
                         (2. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2854, 2967)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
25.         19. Likumprojekts "Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem". (Reģ. nr.873)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2861, 2968)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
31.         19. Likumprojekts "Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem". (Reģ. nr.873)
                         (2. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.2861, 2968)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         20. Likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā". (Reģ. nr.876)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2875)        (Balsojums: par-1, pret-76, atturas-6)
                         Ministru kabinets
27.         21. Likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā". (Reģ. nr.884)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2886)        (Balsojums: par-3, pret-80, atturas-7)
                         Ministru kabinets

                 22. Alternatīvais likumprojekts "Grozījumi Darba aizsardzības likumā". (Reģ.nr.925)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.2966)
                         Sociālo un darba lietu komisija


III. Lēmuma projekta izskatīšana
28.         Lēmuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalību miera nodrošināšanas operācijā Irākā Apvienoto Nāciju Organizācijas daudznacionālo spēku sastāvā". (Lēm. proj. reģ. nr.506)
                        (Dok. nr.2942)        (Balsojums: par-75, pret-20, atturas-0)
           & nbsp;             Ministru kabinets
29.         Lēmuma projekts "Par deputāta Gunta Bērziņa ievēlēšanu Saeimas Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā." (Lēm. proj. reģ. nr.508)
                        (Dok. nr.2974)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Deputāti: Artis Kampars, Linda Mūrniece, Viesturs Šiliņš, Silva Bendrāte, Kārlis Šadurskis, Edgars Jaunups, Ainars Latkovskis, Dzintars Zaķis, Ināra Ostrovska, Inguna Rībena
Sēde beigusies 10:27!!!