Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 08. jūlija
ārkārtas sēdes darba kārtība (12:00)Valsts prezidentes svinīgais solījums.

Sēde beigusies 12:16!