Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 05. jūnija
sēdes darba kārtība


I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai". (Reģ. nr.282)
                        (Dok. nr.840, 840A)        (Balsojums: par-77, pret-4, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.283)
                        (Dok. nr.843, 843A)        (Balsojums: par-69, pret-6, atturas-3)
                         Juridiskā komisija
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.284)
                        (Dok. nr.848, 848A)        (Balsojums: par-41, pret-3, atturas-42)
                         Deputāti Māris Kučinskis, Elita Šņepste, Anta Rugāte, Mihails Pietkevičs, Vineta Muižniece, Dzintars Ābiķis, Jānis Esta, Ēriks Zunda, Ērika Zommere, Andris Ārgalis
4.         4. Likumprojekts "Kriminālprocesa likums". (Reģ. nr.286)
                        (Dok. nr.869, 869A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.287)
                        (Dok. nr.870, 870A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.288)
                        (Dok. nr.871, 871A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"". (Reģ. nr.289)
                        (Dok. nr.873, 873A)        (Balsojums: par-47, pret-14, atturas-22)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"". (Reģ. nr.290)
                        (Dok. nr.874, 874A)        (Balsojums: par-54, pret-14, atturas-20)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
2. Par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu

9.         Lēmuma projekts "Par tautas nobalsošanas rīkošanu jautājumā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā". (Lēm. proj. reģ. nr.161)
                        (Dok. nr.867)
                         Juridiskā komisija, Eiropas lietu komisija
3. Par atvaļinājuma piešķiršanu

10.         1. Deputātam Nikolajam Kabanovam.
                        (Dok. nr.858)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-2)
11.         2. Deputātam Ērikam Jēkabsonam.
                        (Dok. nr.859)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
12.         3. Deputātam Jānim Reiram.
                        (Dok. nr.886)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
13.         4. Deputātam Jurim Sokolovskim.
                        (Dok. nr.887)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)


II. Pieprasījumu komisijas atzinums
14.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Ata Slaktera, Aigara Kalvīša, Gundara Bērziņa, Mihaila Pietkeviča, Dzintara Ābiķa, Antas Rugātes, Vinetas Muižnieces, Jura Dalbiņa, Jāņa Estas, Mareka Segliņa, Ērikas Zommeres un Elitas Šņepstes pieprasījumu Ministru prezidentam Einaram Repšem "Par a/s "Latvijas Krājbanka" akciju izsoli". (Reģ. nr.152)
                        (Dok. nr.803, 803A)        (Balsojums: par-39, pret-45, atturas-3)


III. Likumprojektu izskatīšana
15.         1. Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā". (Reģ. nr.274)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.802, 877)        (Balsojums: par-40, pret-45, atturas-3)
                         Juridiskā komisija
29.         15. Likumprojekts "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu". (Reģ. nr.261)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.756, 847)        (Balsojums: par-88, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
16.         2. Likumprojekts "Par Starptautisko augu aizsardzības konvenciju". (Reģ. nr.232)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.659, 659B)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
18.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.5) (Reģ. nr.118)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.865)        (Balsojums: par-78, pret-2, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
19.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.566 ) (Reģ. nr.101)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.883)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         6. Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.211)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.857)        (Balsojums: par-66, pret-1, atturas-16)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
21.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu"". (Reģ. nr.127)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.862)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
22.         8. Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā". (Reģ. nr.205)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.872)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
23.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"". (Reģ. nr.133)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.875)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
24.         10. Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā". (Reģ. nr.212)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.884)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
25.         11. Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju par kriminālspriedumu starptautisko spēkā esamību". (Reģ. nr.92)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.200, 431)        (Balsojums: par-79, pret-6, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"". (Reģ. nr.263)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.759, 844)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
27.         13. Likumprojekts "Grozījums Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.266)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.790, 845)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
28.         14. Likumprojekts "Meliorācijas likums". (Reģ. nr.268)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.792, 846)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
30.         16. Likumprojekts "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi". (Reģ. nr.218)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.558, 849)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
31.         17. Likumprojekts "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmi". (Reģ. nr.224)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.587, 850)        (Balsojums: par-85, pret-1, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
32.         18. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.255)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.741, 851)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
33.         19. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā". (Reģ. nr.265)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.789, 852)        (Balsojums: par-68, pret-16, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
34.         20. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Reģ. nr.184)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.415, 863)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
35.         21. Likumprojekts "Groz ījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1169) (Likumprojektā kā priekšlikumi iekļauts likumprojekts ar reģ. nr.210) (Reģ. nr.21)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.49, 876)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
36.         22. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līgumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības policijas misijā (ESPM) Bosnijā-Hercegovinā (BH)". (Reģ. nr.235)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.662, 878)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
37.         23. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par pievienošanos 1988.gada 19.decembra Konvencijai pret narkotiku un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu"". (Reģ. nr.233)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.660, 879)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
38.         24. Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai". (Reģ. nr.245)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.705, 880)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
39.         25. Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā". (Reģ. nr.270)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.794, 881)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
40.         26. Likumprojekts "Par Konvenciju Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai". (Reģ. nr.260)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.753, 882)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
43.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izlozēm un azartspēlēm"". (Reģ. nr.290)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.874, 874A)        (Balsojums: par-67, pret-13, atturas-5)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
42.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"". (Reģ. nr.289)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.873, 873A)        (Balsojums: par-67, pret-12, atturas-6)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
41.         Lēmuma projekts "Par tautas nobalsošanas rīkošanu jautājumā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā". (Lēm. proj. reģ. nr.161)
                        (Dok. nr.867)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija, Eiropas lietu komisija
44.         15. Likumprojekts "Par aizsardzības pasākumiem attiecībā pret cūku un cūkgaļas importu". (Reģ. nr.261)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.756, 847)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-4)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Sēde beigusies 15:32!!!