Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 02. maija
sēdes darba kārtība

         1. Lēmuma projekts "Par Jāņa Kažociņa iecelšanu par Satversmes aizsardzības biroja direktoru". (Lēm. proj. reģ. nr.128)
                        (Dok. nr.693)
                         Nacionālās drošības komisija
Sēde beigusies 10:10!!!