Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas ārkārtas
2003. gada 19. marta
sēdes darba kārtība
Lēmuma projekta izskatīšana
1.         Lēmuma projekts "Par Latvijas dalību starptautiskajā operācijā Irākas atbruņošanai". (Lēm.proj.reģ.nr.87)
                         (dok.nr. 507a,b)
                         Ministru kabinets
2.         Lēmuma projekts "Par Latvijas dalību starptautiskajā operācijā Irākas atbruņošanai" (Lēm.proj.reģ.nr.87)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.507)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
3.         Lēmuma projekts "Par Latvijas dalību starptautiskajā operācijā Irākas atbruņošanai" (Lēm.proj.reģ.nr.87)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.507c)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija