Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2002.gada 19.decembra
sēdes darba kārtība
1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ.nr.80)
                        (dok.nr.168, 168A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ.nr.81)
                        (dok.nr.169, 169A)
                         Ministru kabinets
26.         Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" (Reģ.nr.85)
                        (dok.nr.190)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
27.         Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finansu vadību" (Reģ.nr.88)
                        (dok.nr.193)
                         Ministru kabinets
28.         Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā" (Reģ.nr.89)
                        (dok.nr.194)
                         Ministru kabinets
I. Prezidija ziņojumi
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

3.         Deputātam Ērikam Zundam.
                        (dok.nr.179)
II. Likumprojektu izskatīšana
30.         Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" (Reģ.nr.85)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.190)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
4.         1. Likumprojekts "Komercdarbības atbalsta kontroles likums". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1335) (Reģ.nr.26)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.55, 55A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
5.         2. Likumprojekts "Grozījums Koncesiju likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1336) (Reģ.nr.27)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.56, 56A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
6.         3. Likumprojekts "Grozījums Reģionālās attīstības likumā". (7.Saeimas likumprojektu reģ. nr.1337) (Reģ.nr.28)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.57, 57A)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
7.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību"". (Reģ.nr.1)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.4, 4B)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
8.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"". (Reģ.nr.29)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.58, 58B)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
9.         6. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ.nr.70)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.122, 122B)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
10.         7. Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Reģ.nr.71)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.123, 123B)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
11.         8. Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ.nr.72)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.124, 124B)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
12.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ.nr.73)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.125, 125B)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
13.         10. Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā". (Reģ.nr.76)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.128, 128C)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
14.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.63)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.115, 165)
                         Juridiskā komisija
15.         12. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu". (Reģ.nr.10)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.19, 176)
                         Ārlietu komisija
16.         13. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokolu nr.2". (Reģ.nr.14)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.34, 177)
                         Ārlietu komisija
17.         14. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes nolīgumu par atbilstības novērtēšanu un rūpniecisko preču atzīšanu". (Reģ.nr.2)
                         (2. lasījums) (Steidzams) (komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (dok.nr.5, 178)
                         Ārlietu komisija
19.         2. Likumprojekts "Sabiedriskā labuma organizāciju likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1415) (Reģ.nr.82)
                        (dok.nr.172)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
20.         3. Likumprojekts "Biedrību un nodibinājumu likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1416) (Reģ.nr.83)
                        (dok.nr.173)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
21.         4. Likumprojekts "Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums". (7.Saeimas likumprojektu reģistra nr.1417) (Reģ.nr.84)
                        (dok.nr.174)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
22.         Lēmuma projekts "Par Centrālās zemes komisijas locekļu apstiprināšanu"
                        (dok.nr.183)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
23.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""
                        (dok.nr.184)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
25.         Lēmuma projekts "Par deputātu ievēlēšanu Eiropas Savienības konventa sastāvā"
                        (dok.nr.187)
                         Deputāti: Aldis Kušķis, Liene Liepiņa, Artis Kampars, Ingrīda Labucka, Jevgenija Stalidzāne, Oskars Kastēns, Rihards Pīks, Uldis Mārtiņš Klauss, Arturs Krišjānis Kariņš, Guntars Krasts
24.         Lēmuma projekts "Par deputāta Pētera Ontužāna ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju"
                        (dok.nr.185, 180A)
                         Deputāti: Indulis Emsis, Krišjānis Peters, Jānis Reirs, Dzintars Zaķis, Anna Seile, Ēriks Škapars, Sergejs Fjodorovs, Pāvels Maksimovs, Pēteris Kalniņš, Pēteris Tabūns
29.         Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" (Reģ.nr.85)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.190b)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija