Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2002. gada 11. novembrī
ārkārtas sēdes darba kārtība
15:00:00
Lēmuma projekts "Par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem". (dok.nr.8)