Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Rīga, 2006. gada 1.novembrī

9/3

 

Saeimas prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai otrajam lasījumam likumprojektu ‘’Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām’’(reģ.nr. 1918) (steidzams),kurš ir iekļauts Saeimas š.g. 2. novembra sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz       lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                                     R. Jurķis

Juridiskā komisija                                                                                                                          Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta
būvniecības vajadzībām

(reģ.nr. 1918)

 

1.

Pirmā lasījuma redakcija

 

2.

Nr. p.k.

3.

Priekšlikumi

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Dienvidu tilta
būvniecības vajadzībām

 

1.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdus “Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām” ar vārdiem “sabiedriskajām vajadzībām Dienvidu tilta pār Daugavu būvniecībai”.

 

Atbalstīts

(Redakcionāli precizēts)

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - Dienvidu tilta pār Daugavu būvniecībai

 

            1.pants. Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām valsts atsavina Latvijas Mākslinieku savienībai piederošo nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 0100 572 0230, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000212984) – divas būves (kadastra apzīmējumi 0100 072 0047 006 un 0100 072 0047 007) – Rīgā, Maskavas ielā 255.

 

 

2.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā piedāvāto 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants.  Atsavināt sabiedriskajām vajadzībām Dienvidu tilta pār Daugavu būvniecībai nekustamo īpašumu Rīgā, Maskavas ielā 255 (kadastra Nr. 0100 572 0230, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000212984), kas sastāv no divām būvēm (kadastra apzīmējumi 0100 072 0047 006 un 0100 072 0047 007).”

Atbalstīts

(Redakcionāli precizēts)

 

1.pants.  Atsavināt sabiedriskajām vajadzībām - Dienvidu tilta pār Daugavu būvniecībai nekustamo īpašumu Rīgā, Maskavas ielā 255 (kadastra Nr. 0100 572 0230, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000212984), kas sastāv no divām būvēm (kadastra apzīmējumi 0100 072 0047 006 un 0100 072 0047 007).

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums atsavināms likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriska­jām vajadzībām" noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

2.pants. Šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums atsavināms likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriska­jām vajadzībām" noteiktajā kārtībā.

 

3.pants. Rīgas pilsētas dome šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

 

 

 

 

3.pants. Rīgas pilsētas dome šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

 

 

3.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar norādi par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Juridiskās komisijas konsultante D.Saleniece