Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2006. gada 19. oktobrī

Nr.9/1- 4 -138

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

 

 

1.Likumprojekts „ Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses „

 ( reģ.nr. 1896; dok.nr. 6445 );

 

 

2.Likumprojekts „ Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi ” ( reģ.nr.1912; dok.nr. 6471).

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minētos  likumprojektus  par steidzamiem.

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

Iesniedz Ārlietu komisija                                                        Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas kopējās aviācijas telpas izveidi

 

1.pants. Daudzpusējais nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalīb­valstīm, Albānijas Republiku, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas izveidi (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pie­ņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes minis­trija.

 

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 29.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīguma teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ____________________.