2006

2006. gada ____. oktobrī

Nr.________________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 31. oktobra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Mobilizācijas likumā” (steidzams, reģ. nr. 1909) 2. lasījumam.

Komisija lūdz iekļaut likumprojekta izskatīšanu Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz ___ lpp.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                        J.Dalbiņš

 


Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                Likumprojekts 2. lasījumam (Steidzams)     

 

Grozījumi Mobilizācijas likumā (reģ. nr. 1909)

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

(1)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Mobilizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 12.nr.; 2006, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Mobilizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2., 8.nr.; 2005, 7., 10.nr.) šādus grozījumus:

12.pants. Iedzīvotāju pienākumi

 

(1) Iedzīvotājiem ir šādi pienākumi:

 

1) izpildīt Militārā dienesta iesaukšanas centra vai tā teritoriālo struktūrvienību — valsts militārā dienesta pārvalžu — rīkojumus Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas gadījumā;

 

2) izpildīt pašvaldības rīkojumus attiecīgajā administratīvajā teritorijā valsts civilās aizsardzības sistēmas mobilizācijas gadījumā.

 

(2) Mobilizācijas izsludināšanas gadījumā, pildot mobilizācijas pieprasījumus, iedzīvotājiem ir pienākums nodot Nacionālo bruņoto spēku vienību un civilās aizsardzības formējumu turējumā mobilizācijas pieprasījumā noteikto īpašumu. Pēc demobilizācijas izsludināšanas minēto īpašumu atdod tā īpašniekam vai (īpašnieka nāves gadījumā) viņa mantiniekiem. Īpašniekam vai (īpašnieka nāves gadījumā) viņa mantiniekiem atlīdzina faktiskos zaudējumus, kas nodarīti īpašumam. Zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtību pēc demobilizācijas izsludināšanas nosaka Ministru kabinets.

1. Izteikt 12.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas gadījumā izpildīt Latvijas Republikas Zemessardzes Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību izsniegtajās pavēstēs noteikto;".

1

Saeimas Juridiskais birojs:

izslēgt likumprojekta 1. pantā vārdus “Latvijas Republikas Zemessardzes”.

Atbalstīts

1. Izteikt 12.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas gadījumā izpildīt Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību izsniegtajās pavēstēs noteikto;”.

13.pants. Pilsoņu iesaukšana aktīvajā militārajā dienestā

 

Latvijas pilsoņu — rezerves karavīru un rezervistu — iesaukšana aktīvajā militārajā dienestā mobilizācijas gadījumā notiek saskaņā ar Obligātā militārā dienesta likumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

2. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

 

"13.pants. Pilsoņu iesaukšana aktīvajā dienestā

 

Latvijas pilsoņu – rezerves karavīru un rezervistu – iesaukšana aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā notiek saskaņā ar Militārā dienesta likumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

2. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Pilsoņu iesaukšana aktīvajā dienestā

Latvijas pilsoņu — rezerves karavīru un rezervistu — iesaukšana aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā notiek saskaņā ar Militārā dienesta likumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.