Aizsardzības un iekšlietu komisija

2006. gada ____ oktobrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 31.oktobra sēdē ir izskatījusi par steidzamu atzīto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par izņēmuma stāvokli”” (reģ.nr.1908) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi likumā “Par izņēmuma stāvokli”” (reģ.nr.1908) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                   

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 


Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

(steidzams)

 

 

Grozījumi likumā “Par izņēmuma stāvokli”

(reģ.nr. 1908)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par izņēmuma stāvokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 51./52.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 2003, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

PRIEKŠLIKUMU  NAV

 

Izdarīt likumā "Par izņēmuma stāvokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 51./52.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 2003, 22.nr.) šādus grozījumus:

19.pants

Izņēmuma stāvokļa un tā radīto seku likvidēšanai militārajā dienestā var iesaukt šā dienesta rezervistus.

1. Izslēgt 19.pantu.

 

 

 

1. Izslēgt 19.pantu.

20.pants

Par šā likuma pārkāpumiem amatpersonas un citas personas sauc pie kriminālās, administratīvās un disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

Kriminālā un administratīvā tiesvedība izņēmuma stāvokļa gadījumā tiek realizēta Latvijas kriminālprocesuālajā un administratīvi procesuālajā kodeksā noteiktajā kārtībā. Aizliegts izveidot īpašas izmeklēšanas un tiesu institūcijas.

 

 

2. Izteikt 20.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kriminālprocess un administratīvo pārkāpumu lietvedība izņēmuma stāvokļa gadījumā tiek īstenota kriminālprocesu un administratīvo pārkāpumu izskatīšanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

2. Izteikt 20.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kriminālprocess un administratīvo pārkāpumu lietvedība izņēmuma stāvokļa gadījumā tiek īstenota kriminālprocesu un administratīvo pārkāpumu izskatīšanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."