Rīgā, 2004

Rīgā, 2006.gada 19.oktobrī      

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tiesu varu”” (reģ. Nr.1905), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                         M.Segliņš